ผลิตภัณฑ์ : ถังแก๊สรถยนต์
ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวสำหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานรถยนต์ของ SMPC ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพ  ภายใต้กระบวนการผลิตที่   ทันสมัย  ซึ่งสินค้าของบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย (มอก.370) และมาตรฐานการผลิตระดับสากล เช่น มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย (AS/NZ 3509) ผู้บริโภคจึงสามารถมั่นใจในคุณภาพความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้งาน  โดยปริมาณคำสั่งซื้อจากตลาดในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี นับเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวสำหรับรถยนต์ของ SMPC มีคุณภาพโดดเด่นเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้รถยนต์ทั่วโลก  ในปัจจุบันบริษัทสามารถผลิตถังได้ทุกขนาดบรรจุ ตั้งแต่ 25 – 133 ลิตร  ทั้งถังแก๊สแบบวาล์วแยกส่วน ถังแก๊สแบบวาล์วร่วม

นอกจากนี้เรายังมีความสามารถและเชี่ยวชาญในการผลิตถังแก๊สรถยนต์รูปทรงโดนัทในขนาดต่างๆ ตรงตามความต้องการของลูกค้า  และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 370-2552) ทั้งนี้ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาด สี และ รายละเอียดอื่น ๆ  ได้ที่ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
ถังแก๊สแบบวาล์วร่วม
ถังแก๊สแบบ
วาล์วร่วม
ถังแก๊สแบบวาล์วแยกส่วน 3 วาล์ว
ถังแก๊สแบบ
วาล์วแยกส่วน 3 วาล์ว
ถังแก๊สแบบวาล์วแยกส่วน 4 วาล์ว
ถังแก๊สแบบ
วาล์วแยกส่วน 4 วาล์ว
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า
ถังแก๊ส Automotive toroidal LPG Cylinder
ถังแก๊ส
Automotive Toroidal LPG Cylinder
รายละเอียดสินค้า
pdflogo ใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังแก๊สสำหรับรถยนต์ประเภทรูปทรงแคปซูล และรูปทรงล้อรถยนต์

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้นำเข้าวาล์วของถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวสำหรับรถยนต์ประเภทต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์ที่นำมาประกอบถังแก๊สของ SMPC มีมาตรฐานเดียวกัน ได้แก่ วาล์วแยกส่วน และวาล์วร่วม ของ OMB จากอิตาลี
วาล์วร่วม

รายละเอียดสินค้า
วาล์วแยกส่วน 3 วาล์ว

รายละเอียดสินค้า
วาล์วแยกส่วน 4 วาล์ว

รายละเอียดสินค้า
 
Asia Webpro