บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

บริษัทสหมิตรบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 คุณปัทมา เล้าวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน) และ คุณกัญญา วิภาณุรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้งานแล้วของบริษัทฯ ให้สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ASSOCIATION OF PERSONS WITH PHYSICAL DISABILITY NTERNATIONAL) โดยมีคุณธนกร จรุงจันทร์ เหรัญญิกสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งทางสมาคมฯ จะนำอุปกรณ์เหล่านั้นไปรีไซเคิลเพื่อแปลงเป็นเงินบริจาคใช้ในการจัดกิจกรรมของคนพิการต่อไป