บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

ลูกค้า Premier Gas จากประเทศเคนย่า

เมื่อ วันที่ 30 ตุลาคม 2555 ลูกค้า Premier Gas จากประเทศเคนย่า นำทีมโดย Mr. Andrew E. Omolo – General manager และ Mr. Justin Ndiema – Engineer มาเยี่ยมโรงงานสหมิตรฯ เพื่อชมกระบวนการผลิตที่ทันสมัย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการตลาดของประเทศเคนย่า และพูดคุยถึงการสั่งซื้อปลายปีนี้และปีหน้าอีกด้วย