บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

การบริหารจัดการสิทธิมนุษยชน

การบริหารจัดการสิทธิมนุษยชน

นโยบายสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของ  บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)  ทุกคน   ต้องตระหนักในความ

สำคัญ และเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านและทุกคน โดยไม่แบ่งแยกจากความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อชาติ เพศ ศาสนา การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด โดยบริษัทฯ ให้คำมั่นในการกำกับดูแล ให้มีการปฎิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฎิบัติ ป้องกันการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงจะสนับสนุน ส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชน ทั้งการสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ความเข้าใจทั้งในส่วนของพนักงานบริษัทฯ คู่ค้า ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท ให้ยึดถือและปฎิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ อย่าง เคร่งครัด

สามารถอ่าน นโยบายสิทธิมนุษยชน เพิ่มเติมได้ที่

Download

กระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

(Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทได้มีการกำหนดกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติและบริหารจัดการประ

เด็นด้านสิทธิมนุษยชน จัดลำดับความสำคัญประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงแนวทางการป้องกัน แก้ไข และเยียวยาผล กระทบด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้

         1. ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

         2. ระบุประเด็นและประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

         3. บูรณาการผลการประเมินกับการบริหารภายในองค์กร

         4. ติดตามและทบทวนผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

         5. การแก้ไขเยียวยาผลกระทบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ เพื่อระบุ ป้องกัน และลดผลกระทบจากความ

เสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนินงานของบริษัทตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนพิจารณาจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ ความรุนแรงของความเสี่ยง และโอกาสที่จะเกิด โดยครอบคลุมสิทธิมนุษยชน 6 ด้าน ได้แก่ สิทธิแรงงาน สิทธิชุมชน โซ่อุปทาน ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ สิทธิลูกค้าและผู้บริโภค พบว่าไม่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในระดับสูง และพบความเสี่ยงในระดับปานกลาง 2 ประเด็น ดังนี้

เมทริกซ์ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

ความรุนแรงของความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
โอกาสที่จะเกิด

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง-สูง บริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงด้านมนุษยชน

มาตรการบรรเทาผลกระทบ

สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

 

 

 

 

 

สุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน

 • ดำเนินงานตามระบบการบริหารจัดการของบริษัทฯ เช่น แนวทางการกำกับดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสิ่งแวดล้อม
 • จัดอบรมและสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานและผู้รับเหมา
 • จัดทำข้อมูลสถิติความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อประเมินความ
  เสี่ยงและลดผลกระทบในกระบวนการทำงานที่ส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
 • จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาลและรถพยาบาล
 • การประเมินความเสี่ยงพิจารณาจากกรณี/เหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยในชุมชน
 • บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
 • บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชุม
 • มีคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยแยกตามประเภทของลักษณะมลพิษเพื่อควบคุม
 • เยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบ

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนและกระบวนการแก้ไขเยียวยา

(Remediation)

บริษัทให้ความสำคัญกับกระบวนการในการปกป้องและเยียวยาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน จากการดำเนิน

งาน โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบสามารถแจ้งข้อร้องเรียนโดยติดต่อฝ่ายบุคคล ผู้บริหาร หรือกรรมการ ได้ผ่านช่องทาง ดังนี้

1. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ มาตามที่อยู่บริษัท
    เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

2. ส่งจดหมายอิเล็กโทรนิกส์มาที่ Email: cs@smpcplc.com

3. กล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในบริษัท

กรณีการดำเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทจะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง วิเคราะห์หา

สาเหตุ ดำเนินการแก้ไขและป้องกันตามขั้นตอนต่อไป โดยบริษัทจะดูแลและเยียวยา  ผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี

จำนวนข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน

ปี

2563

2564

2565

0

0

0

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า ถ้าต้องการยกเลิก Cookies ของคุณสามารถทำได้ที่ แจ้งขอยกเลิกการเก็บคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า