บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว

ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว

ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว

ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวสำหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานรถยนต์ของ SMPC ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพดี  ภายใต้กระบวนการผลิตที่ทันสมัย  ซึ่งสินค้าของบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย (มอก.370) และมาตรฐานการผลิตระดับสากล เช่น มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย  (AS/NZ 3509)  ผู้บริโภคจึงสามารถมั่นใจในคุณภาพ
ความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้งาน  ในปัจจุบันบริษัทสามารถผลิตถังได้ทุกขนาดบรรจุ ตั้งแต่ 25 – 133 ลิตร 
ทั้งถังแก๊สแบบวาล์วแยกส่วน ถังแก๊สแบบวาล์วร่วม นอกจากนี้เรายังมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการผลิตถังแก๊สรถยนต์รูปทรงโดนัทในขนาดต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า

ถัง 2 ส่วน

ขนาดบรรจุ 0.5-16 กก.
( ปริมาตร 0.9 – 36 ลิตร )

ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว

ขนาด 1 – 4 กก.

ปริมาตร

2.4-10 ลิตร

เส้นผ่านศูนย์กลาง

164-248 มม.

ความสูง

175-411 มม.

ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว

ขนาด  6  กก.

ปริมาตร

12.5 ลิตร

เส้นผ่านศูนย์กลาง

300 มม.

ความสูง

310 มม.

ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว

ขนาด  9  กก.

ปริมาตร

21.6 ลิตร

เส้นผ่านศูนย์กลาง

310 มม.

ความสูง

468 มม.

ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว

ขนาด  12  กก.

ปริมาตร

26.2 ลิตร

เส้นผ่านศูนย์กลาง

300 มม.

ความสูง

585 มม.

ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว

ขนาด  15  กก.

ปริมาตร

35.5 ลิตร

เส้นผ่านศูนย์กลาง

325 มม.

ความสูง

657 มม.

ถังแก๊ส
ปิโตรเลียมเหลว

ขนาด 2 – 4 กก.

ปริมาตร

4-10 ลิตร

เส้นผ่านศูนย์กลาง

230 mm

ความสูง

310 มม.

ถังแก๊ส
ปิโตรเลียมเหลว

ขนาด  6  กก.

ปริมาตร

12.5 ลิตร

เส้นผ่านศูนย์กลาง

300 มม.

ความสูง

310 มม.

ถังแก๊ส
ปิโตรเลียมเหลว

ขนาด  9  กก.

ปริมาตร

21.6 ลิตร

เส้นผ่านศูนย์กลาง

310 มม.

ความสูง

468 มม.

ถังแก๊ส
ปิโตรเลียมเหลว

ขนาด  12  กก.

ปริมาตร

26.2 ลิตร

เส้นผ่านศูนย์กลาง

300 มม.

ความสูง

585 mm

ถังแก๊ส
ปิโตรเลียมเหลว

ขนาด  15  กก.

ปริมาตร

35.5 ลิตร

เส้นผ่านศูนย์กลาง

325 มม.

ความสูง

657 มม.

ถัง 3 ส่วน

ขนาดบรรจุ 18 – 190 กก.
( ปริมาตร 43 – 450 ลิตร )

ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว

ขนาด  18 – 20  กก.

ปริมาตร

43.65 ลิตร

เส้นผ่านศูนย์กลาง

320 มม.

ความสูง

748 มม.

ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว

ขนาด  45 – 55  กก.

ปริมาตร

108 ลิตร

เส้นผ่านศูนย์กลาง

372 มม.

ความสูง

1,273 มม.

ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว

ขนาด  190  กก.

ปริมาตร

450 ลิตร

เส้นผ่านศูนย์กลาง

762 มม.

ความสูง

1,306 มม.

ถังแก๊ส
ปิโตรเลียมเหลว

ขนาด  18 – 20  กก.

ปริมาตร

43.65 ลิตร

เส้นผ่านศูนย์กลาง

320 มม.

ความสูง

748 มม.

ถังแก๊ส
ปิโตรเลียมเหลว

ขนาด  45 – 55  กก.

ปริมาตร

108 ลิตร

372 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลาง

ความสูง

1,273 มม.

ถังแก๊ส
ปิโตรเลียมเหลว

ขนาด  420  กก.

ปริมาตร

450 ลิตร

เส้นผ่านศูนย์กลาง

762 มม.

ความสูง

1,306 มม.

สำหรับใบเสนอราคากรุณาติดต่อ