บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

บริการซ่อมบำรุง

บริการซ่อมบำรุง

บริการซ่อมบำรุง
ผู้ให้บริการด้านถังทนความดันต่ำอย่างครบวงจร

บริษัทมีบริการรับซ่อมบำรุงถังทนความดันต่ำที่ชำรุด ให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ ได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการใช้งานใหม่ โดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทจะทำหน้าที่ตรวจเช็คสภาพถังแก๊สทั้งก่อนและหลังการซ่อมบำรุง

ขอบเขตการให้บริการซ่อมบำรุง :

slide-1

1. บริการซ่อมถังแก๊สที่ชำรุด

contact-title

2. บริการพ่นสีถังใหม่

slider08

3. บริการเปลี่ยนวาล์ว

สำหรับใบเสนอราคากรุณาติดต่อ