บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

SMPC ได้รับรางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คุณสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) หรือ SMPC ได้เข้ารับมอบรางวัลบริษัทจดทะเบียนฯที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมประจำปี 2558 (Best Company Performance Awards) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาท จากคุณวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในงาน SET Awards 2015 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคุณสมบัติในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัล ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในด้านการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส