บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

SMPC ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS)

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 บมจ. สหมิตรถังแก๊ส ได้ร่วมการสัมมนาด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ กับคณาจารย์และนิสิตจากคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์ คณบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถิระ ฉวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิม นพรัมภา และ ดร. รพีพร รุ้งสีทอง โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสัมมนาการจัดการ ที่เน้นให้นิสิตมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดในการดำเนินธุรกิจจากผู้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ โดยคุณปัทมา เล้าวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับและแบ่งปันข้อมูลภาพรวมอุตสาหกรรมแก๊สปิโตรเลียมเหลว ธุรกิจถังแก๊ส ความเป็นมาของบริษัทฯ รวมถึงได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทำงาน ในหัวข้อ ”Disruption and Crisis Management” ให้กับคณะอาจารย์และนิสิตที่มาเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว