บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

คุณปัทมา เล้าวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. สหมิตรถังแก๊ส พร้อมด้วยพนักงานร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ ดอนหอยหลอด ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555