บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

*นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

*นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

*นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

*นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

*นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ปฏิทินกิจกรรมผู้ถือหุ้น

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Events for 1 พฤษภาคม
No Events
Events for 2 พฤษภาคม
No Events
Events for 3 พฤษภาคม
No Events
Events for 4 พฤษภาคม
No Events
Events for 5 พฤษภาคม
No Events
Events for 6 พฤษภาคม
No Events
Events for 7 พฤษภาคม
No Events
Events for 8 พฤษภาคม
No Events
Events for 9 พฤษภาคม
No Events
Events for 10 พฤษภาคม
No Events
Events for 11 พฤษภาคม
No Events
Events for 12 พฤษภาคม
No Events
Events for 13 พฤษภาคม
No Events
Events for 14 พฤษภาคม
No Events
Events for 15 พฤษภาคม
No Events
Events for 16 พฤษภาคม
No Events
Events for 17 พฤษภาคม
No Events
Events for 18 พฤษภาคม
No Events
Events for 19 พฤษภาคม
No Events
Events for 20 พฤษภาคม
No Events
Events for 21 พฤษภาคม
No Events
Events for 22 พฤษภาคม
No Events
Events for 23 พฤษภาคม
No Events
Events for 24 พฤษภาคม
No Events
Events for 25 พฤษภาคม
No Events
Events for 26 พฤษภาคม
No Events
Events for 27 พฤษภาคม
No Events
Events for 28 พฤษภาคม
No Events
Events for 29 พฤษภาคม
No Events
Events for 30 พฤษภาคม
No Events
Events for 31 พฤษภาคม
No Events

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาว กัญญา วิภาณุรัตน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน),
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
และเลขานุการบริษัท

นักลงทุนสามารถติดต่อกับบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) เพื่อสอบถามประเด็นด้านการลงทุนได้ โดยกรอกคำถามลงในแบบ ฟอร์มด้านล่างนี้ ซึ่งบริษัทยินดีรับฟังความคิดเห็นและตอบประเด็นคำถามของทุกท่าน