บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

นางสาว กัญญา วิภาณุรัตน์

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  • : (66 2) 895-4139-54
  • : ir@smpcplc.com

นักลงทุนสามารถติดต่อกับบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) เพื่อสอบถามประเด็นด้านการลงทุนได้ โดยกรอกคำถามลงในแบบ ฟอร์มด้านล่างนี้ ซึ่งบริษัทยินดีรับฟังความคิดเห็นและตอบประเด็นคำถามของทุกท่าน