บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

สินค้าและบริการ

สินค้าและบริการ

Total Solution Service
 

SMPC สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้แบบครบวงจร (Total Solution Service) โดยบริษัทมีทีมงานและวิศวกรที่มีประสบการณ์สำหรับให้คำแนะนำ ออกแบบสินค้า ผลิต และบริหารการจัดส่งให้ลูกค้า

Capacity 10 Million Cylinders/Year

ลูกค้าสามารถเลือกประเภทของถังแก๊ส ความหนาเหล็ก ขนาดถัง ตั้งแต่ 0.5-190 กิโลกรัม รวมทั้งเลือกแบบของหูถัง และขาถังได้ตามต้องการ นอกจากนี้บริษัทยังสามารถผลิตถังตามความต้องการที่เพิ่มพิเศษของลูกค้า เช่น ถังน้ำหนักเบา (Light-Weighted Cylinder) ถังแก๊สกระป๋องแบบเติมได้ ถังแก๊สติดบาร์โค้ด (Barcode Cylinder Tracking) และถังแก๊สติด RFID (RFID Cylinder Tracking) เป็นต้น

Export More Than
100 Countries

ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิต 10 ล้านใบต่อปี ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและได้มาตรฐานตามที่ลูกค้ากำหนด บริษัทตระหนักดีว่าคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าต้องมาเป็นที่หนึ่ง จึงมีการตรวจสอบคุณภาพของถังแก๊สอย่างเคร่งครัด

การตรวจสอบคุณภาพ

สินค้า

ถังแก๊ส​
ปิโตเลียมเหลว

ถังแก๊ส​
รถยนต์

ถังทน
ความดันต่ำอื่นๆ

ชิ้นส่วนและ​
อุปกรณ์ประกอบ

บริการ

บริการ​
ซ่อมบำรุง