บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบ

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบ

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบ

บริษัทมีบริการรับผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบถังแก๊สตามความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น หูถัง, ขาถัง, สปัด และฝาครอบ โดยชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบดังกล่าว ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดี ด้วยเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัย ภายใต้การควบคุมมาตรฐานการผลิตที่เคร่งครัดเช่นเดียวกับสินค้าอื่นๆ ของ SMPC 

หู

ขา

สปัด

ฝาครอบวาล์ว

หู

ขา

สปัด

ฝาครอบวาล์ว

สำหรับใบเสนอราคากรุณาติดต่อ