บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

มาตรฐานคุณภาพ

มาตรฐานคุณภาพ

ด้วยปรัชญาการดำเนินงานของบริษัทที่มุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  บริษัทได้ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และดำเนินการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ถังแก๊สคุณภาพจาก SMPC ได้มาตรฐานสอดรับกับความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก โดยมาตรฐานระบบคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และรางวัลต่างๆ ที่บริษัทได้รับจากหน่วยงานรัฐบาล  องค์กรภาคเอกชนในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก นับเป็นสิ่งยืนยันสถานะการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตถังแก๊สระดับโลกของ SMPC

มาตรฐานระบบคุณภาพ

 • ISO 9001 : 2015
 • ISO 14001 : 2015

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ทั่วไป

 • มาตรฐานสากล (ISO)

ทวีปแอฟริกา

 • มาตรฐานประเทศคาเมรูน (NC)
 • มาตรฐานประเทศเคนยา (KSISO)
 • มาตรฐานประเทศไนจีเรีย (NIS)
 • มาตรฐานประเทศแอฟริกาใต้ (SABS)

ทวีปอเมริกา

 • มาตรฐานประเทศแคนนาดา (TC)
 • มาตรฐานประเทศจาไมกา (JS)
 • มาตรฐานประเทศเปรู (NTP)
 • มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา (ASME and DOT)
 • มาตรฐานประเทศเวเนซุเอลา (COVENIN)

ทวีปเอเซีย

 • มาตรฐานประเทศอินโดนีเซีย (SNI)
 • มาตรฐานประเทศอิสราเอล (SI)
 • มาตรฐานประเทศเกาหลี (KGS)
 • มาตรฐานประเทศฟิลิปปินส์ (PNS)
 • มาตรฐานประเทศสิงคโปร์ (SS)
 • มาตรฐานประเทศศรีลังกา (SLS)
 • มาตรฐานประเทศไต้หวัน (NFA)
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย (มอก.)

ทวีปออสเตเรีย

 • มาตรฐานตามระเบียบของสหภาพยุโรป (TPED)
 • มาตรฐานประเทศอังกฤษ (BS)
 • มาตรฐานสหภาพยุโรป (EN)

ทวีปยุโรป

 • มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย (AS)

ทวีปตะวันออกกลาง

 • มาตรฐานประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE ISO)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่