บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

การตรวจสอบคุณภาพ

การตรวจสอบคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ถังทนความดันต่ำทุกใบที่ออกจากโรงงานสู่มือของลูกค้า เป็นถังที่มีคุณภาพสูงทั้งด้านความแข็งแรงทนทาน และความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งได้รับการยอมรับจากลูกค้ามากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ถังทุกใบของ SMPC ผ่านกระบวนการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐาน ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย กอปรกับการตรวจสอบคุณภาพภายใต้มาตรฐานระดับนานาชาติ ภายใต้การควบคุมมาตรฐานการผลิตจากวิศวกรและทีมงานผู้ชำนาญการ