บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

เกี่ยวกับ SMPC

เกี่ยวกับ SMPC

เกี่ยวกับ SMPC

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตถังทนความดันต่ำแบบต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า และเครื่องหมายการค้า “SMPC” ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการเกี่ยวเนื่องในการรับซ่อม และตรวจสอบคุณภาพถังตามที่มาตรฐานแต่ละประเทศกำหนด

ประวัติบริษัท

2561-2562

เพิ่มกำลังการผลิตเป็น 10 ล้านใบ/ปี

ได้รับรางวัล ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

2559-2560

ได้รับการับรองมาตรฐาน ISO 14001

ผ่านกระบวนการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

เพิ่มกำลังการผลิตเป็น 8.2 ล้านใบ/ปี

2557-2558

เพิ่มกำลังการผลิต 6.2 ล้านใบ/ปี

2555-2556

ก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ (โรงที่ 3)

ออกสินค้าใหม่ ได้แก่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบถังแก๊สรถยนต์ และถังแก๊สที่มีน้ำหนักเบา (Light-Weighted Cylinder)

2553

บริษัทได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 370-2552 สำหรับถังแก๊ส LPG รถยนต์ประเภทแคปซูล และถังโดนัท รายแรกของประเทศไทย

2544

เพิ่มกำลังการผลิตเป็น 5 ล้านใบ/ปี

2538

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9002 สำหรังโรงานผลิตถังแก๊สรายแรกในประเทศไทย

2535

โรงงานใหม่เริ่มดำเนินการผลิต กำลังการผลิตเพิ่มเป็น 2.4 ล้านใบ/ปี

2534

เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

มีแผนงานก่อสร้างโรงงานใหม่ที่ ถ. บางขุนเทียน-ชายทะเล

2528

ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

2524

บริษัทเริ่มก่อตั้งโดยครอบครัว “เอกะหิตานนท์”

กำลังการผลิตถังแก๊สปิโตรเลียม ประมาณ 60,000 ใบ/ปี