บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

บริษัทสหมิตรบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

13 กุมภาพันธ์ 2557 คุณจีระวุฒิ เล้าวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน) ส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เหลือใช้ของบริษัทฯ ให้สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ซึ่งทางสมาคมฯ จะนำอุปกรณ์เหล่านั้นไปรีไซเคิลเพื่อแปลงเป็นเงินบริจาคใช้ในการจัดกิจกรรมของคนพิการต่อไป