บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

SMPC พบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2557

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรับเกียรติจาก คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คุณสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผู้จัดการ และคุณปัทมา เล้าวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน) หลังการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2557 ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน