บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

กิจกรรมซ่อมทาสี โรงเรียนน้องๆ

คุณยุทธนา สถิตย์สถาพร ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บมจ. สหมิตรถังแก๊ส พร้อมด้วยพนักงาน ได้ร่วมกันบูรณะทาสีสนามเด็กเล่นและซุ้มนั่งพักผ่อน ณ โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ดอนหอยหลอด ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2555