บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

ถังแก๊สรถยนต์

ถังแก๊สรถยนต์

ถังแก๊สรถยนต์

ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวสำหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานรถยนต์ของ SMPC ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพดี  ภายใต้กระบวนการผลิตที่ทันสมัย  ซึ่งสินค้าของบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย (มอก.370) และมาตรฐานการผลิตระดับสากล เช่น มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย (AS/NZ 3509) ผู้บริโภคจึงสามารถมั่นใจในคุณภาพความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้งาน  ในปัจจุบันบริษัทสามารถผลิตถังได้ทุกขนาดบรรจุ ตั้งแต่ 25 – 133 ลิตร  ทั้งถังแก๊สแบบวาล์วแยกส่วน ถังแก๊สแบบวาล์วร่วม นอกจากนี้เรายังมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการผลิตถังแก๊สรถยนต์รูปทรงโดนัทในขนาดต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า 

ถังแก๊สระบบ

วาล์วร่วม

ปริมาตร

36.5-96 ลิตร

เส้นผ่าศูนย์กลาง

246-346 มม.

ความสูง

850-1120 มม.

ถังแก๊สระบบ

วาล์วแยกส่วน  3  วาล์ว

ปริมาตร

25-133 ลิตร

เส้นผ่าศูนย์กลาง

247-374 มม.

ความสูง

600-1336 มม.

ถังแก๊ส

Automotive LPG Toroidal

ปริมาตร

32-70 ลิตร

เส้นผ่าศูนย์กลาง

560-745 มม.

ความสูง

180-245 มม.

ถังแก๊ส

ระบบวาล์วร่วม

ปริมาตร

36.5-96 ลิตร

เส้นผ่าศูนย์กลาง

246-346 มม.

ความสูง

850-1120 มม.

ถังแก๊สระบบวาล์ว
แยกส่วน  3  วาล์ว

ปริมาตร

25-133 ลิตร

เส้นผ่าศูนย์กลาง

247-374 มม.

ความสูง

600-1336 มม.

ถังแก๊ส Automotive LPG Toroidal

ปริมาตร

32-70 ลิตร

เส้นผ่าศูนย์กลาง

560-745 มม.

ความสูง

180-245 มม.

สำหรับใบเสนอราคากรุณาติดต่อ