บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

ถังทนความดันต่ำแบบต่างๆ

ถังทนความดันต่ำแบบต่างๆ

ถังทนความดันต่ำแบบต่างๆ

นอกจากถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้ม และถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวสำหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานรถยนต์ บริษัทยังมีบริการรับผลิตถังทนความดันต่ำในรูปแบบอื่นๆ ตามความต้องการและมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนดอีกด้วย

ถังสำหรับใช้เป็น

ชิ้นส่วนรถยนต์

ปริมาตร

30/35/45/50 ลิตร

เส้นผ่าศูนย์กลาง

300/300/218/324 มม.

ความสูง

690/804/890/821 มม.

ถังสำหรับบรรจุ

สารทำความเย็น

ปริมาตร

11.84/21.64/55.6/108 ล.

เส้นผ่าศูนย์กลาง

230/310/256/374 มม.

ความสูง

470/490/1368/1252 มม.

ถังแก๊ส

สำหรับรถยก

ปริมาตร

23.8/36.3 ลิตร

เส้นผ่าศูนย์กลาง

311/ 311 มม.

ความสูง

487/692 มม.

ถังบรรจุ

เมททิลโบรมายด์

ปริมาตร

36/70 ลิตร

เส้นผ่าศูนย์กลาง

345/375 มม.

ความสูง

616/900 มม.

ถังเปลี่ยน

น้ำมันเครื่อง

ปริมาตร

110 ลิตร

เส้นผ่าศูนย์กลาง

400 มม.

ความสูง

900 มม.

ถังบรรจุ

คลอรีน

ปริมาตร

58/84 ลิตร

เส้นผ่าศูนย์กลาง

373 มม.

ความสูง

822/1073 มม.

ถังบรรจุ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ปริมาตร

54 ลิตร

เส้นผ่าศูนย์กลาง

325 มม.

ความสูง

740 มม.

ถังบรรจุ

แอมโมเนีย

ปริมาตร

133 ลิตร

เส้นผ่าศูนย์กลาง

 376 มม.

ความสูง

1385 มม.

ถังสำหรับใช้เป็น

ชิ้นส่วนรถยนต์

ปริมาตร

30/35/45/50 ลิตร

เส้นผ่าศูนย์กลาง

300/300/218/324 มม.

ความสูง

690/804/890/821 มม.

ถังสำหรับบรรจุ

สารทำความเย็น

ปริมาตร

11.84/21.64/55.6/108 ลิตร

เส้นผ่าศูนย์กลาง

230/310/256/374 มม.

ความสูง

470/490/1368/1252 มม.

ถังแก๊ส

สำหรับรถยก

ปริมาตร

23.8/36.3 ลิตร

เส้นผ่าศูนย์กลาง

311/ 311 มม

ความสูง

487/692 มม.

ถังบรรจุ

เมททิลโบรมายด์

ปริมาตร

36/70 ลิตร

เส้นผ่าศูนย์กลาง

345/375 มม.

ความสูง

616/900 มม.

ถังบรรจุ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ปริมาตร

54 ลิตร

เส้นผ่าศูนย์กลาง

325 มม.

ความสูง

740 มม.

ถังบรรจุ

แอมโมเนีย

ปริมาตร

133 ลิตร

เส้นผ่าศูนย์กลาง

 376 มม.

ความสูง

1385 มม.

สำหรับใบเสนอราคากรุณาติดต่อ