บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

กิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 27เมษายน 2556
คุณปัทมา เล้าวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน) นำพนักงานสหมิตรถังแก๊สฯ และผู้มีจิตอาสาร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
 
วันที่ 28 เมษายน 2556
พนักงานสหมิตรถังแก๊สฯ ร่วมกันบริจาค และมอบทุนช่วยเหลือเด็กในโครงการมูลนิธิธรรมจารินีวิทยา อ.บ้านโป้ง จ.ราชบุรี