บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

คณะกรรมการตรวจรับจาก ปตท. เข้าตรวจรับถังแก๊สที่สหมิตร

เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจรับจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยผู้บริหารคลังปิโตรเลียมบางจาก และส่วนบริการเทคนิคตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ โดยคุณสุกิจ วรรณโก, คุณสรวัฒน์ กิตติกูล, คุณธีระ วีระวงศ์ และคุณพงพัฒน์ โตตระกูล , และทีมงาน ได้เข้าเยี่ยมบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) เพื่อตรวจรับ