บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)
จัดการประกวดการออกแบบ Mascot SMPC 40 ปี

สิ้นสุดลงไปแล้วกับกิจกรรมการประกวดแข่งขันการออกแบบ Mascot SMPC 40 ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมฉลองครบรอบ 40 ปีของบริษัทสหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยคุณปัทมา เล้าวงษ์ – รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส มอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ชนะในการประกวดการออกแบบ ตามมติของคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564