บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง

พนักงาน SMPC ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ตามโครงการ “ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง”