บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์เข้าเยี่ยม สหมิตร

บริษัทสหมิตรถังแก๊ส จำกัด(มหาชน) “SMPC” ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) โดยได้เชิญนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 14.00 – 16.00 น.  ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท