บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

บมจ. สหมิตรถังแก๊ส ร่วมงาน 32nd World LPG Forum & 2019 European LPG Congress ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณปัทมา เล้าวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมกับทีมขายและการตลาด ได้เข้าร่วมงาน 32nd World LPG Forum & 2019 European LPG Congress  ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของ SMPC ไปสู่กลุ่มลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มลูกค้าใหม่ในแถบทวีปยุโรป โดยสินค้าที่ได้รับความนิยม คือ ถังแก๊สหุงต้มสำหรับใช้ในครัวเรือน ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวขนาด 420 ปอนด์ และถังแก๊สสำหรับรถยนต์  ภายในงานยังได้มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเหลว พบว่าในตลาดยุโรป ยังคงมีการเติบโตของการใช้ Autogas และให้ความสนใจกับเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น Bio LPG มากขึ้น