บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน South Asia LPG Summit 2019 ณ กรุงธากา ประเทศ บังคลาเทศ

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) โดยคุณศานติพงษ์ ตันกนก ผู้จัดการฝ่ายขาย และทีมงานฝ่ายขายและการตลาด ได้เข้าร่วมงาน South Asia LPG Summit 2019 ณ กรุงธากา ประเทศบังคลาเทศ ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการไปสู่กลุ่มลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มลูกค้าใหม่ อุตสาหกรรมการขนส่งและกระจายสินค้าแก๊สปิโตรเลียมเหลวในประเทศบังคลาเทศยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทสหมิตรถังแก๊สยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าของบริษัทฯอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ