บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน LPG West Africa 2019 Forum & Exhibition ณ กรุงเลกอส ประเทศไนจีเรีย

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) โดยคุณศานติพงษ์  ตันกนก และคุณวชิรุษย์ บุญชู ผู้จัดการ ฝ่ายขายต่างประเทศ ได้เข้าร่วมงาน LPG West Africa 2019 Forum & Exhibition ณ กรุงเลกอส ประเทศไนจีเรีย ระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของ SMPC สู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในตลาดใหม่ที่บริษัทฯให้ความสนใจ ณ ขณะนี้ ไนจีเรียเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงตลาดหนึ่งในทวีปแอฟริกา เนื่องด้วยจำนวนประชากรและอัตราการบริโภคแก๊สหุงต้ม นอกเหนือไปจากนี้ หลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชนและองค์กรอิสระต่างๆ มีความร่วมมือกันสนับสนุนเพื่อการเติบโตของตลาดแก๊สหุงต้มในไนจีเรีย