บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน Myanmar LPG Summit 2019 ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) โดยคุณอนงค์นารถ รงควิลิต ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ และทีมงานฝ่ายขายและการตลาด ได้เข้าร่วมงาน Myanmar LPG Summit 2019 ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของ SMPC ไปสู่กลุ่มลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยสินค้าของบริษัท ที่ได้รับความนิยม คือ ถังแก๊สหุงต้มสำหรับใช้ในครัวเรือนและร้านค้าต่าง ๆ ซึ่งประเทศพม่ากำลังอยู่ในกระบวนการผ่านกฎระเบียบข้อบังคับสำหรับอุตสาหกรรม LPG ซึ่งคาดการณ์ว่าเมื่อรัฐบาลออกกฎระเบียบแล้วจะส่งผลให้มีการเติบโตของการใช้ LPG เพิ่มมากขึ้น SMPC มีการพัฒนาตลาดกับคู่ค้าและพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองและช่วยเหลือผู้ประกอบการในธุรกิจได้ตรงความต้องการ