บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน Thailand Week 2018 ณ กรุงธากา ประเทศบังคลาเทศ

บมจ. สหมิตรถังแก๊ส (SMPC) นำโดยคุณปัทมา เล้าวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ คุณอนงค์นารถ รงควิลิต ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และทีมงานฝ่ายขายและการตลาด ได้เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน Thailand Week 2018 จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นำโดยคุณสืบศักดิ์ แดงบุญเรือง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์) ณ กรุงธากา และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงธากา ที่โรงแรม Pan Pacific Sonargaon Dhaka Hotel กรุงธากา ประเทศบังคลาเทศ ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของบริษัทฯ และขยายโอกาสทางการค้ากับลูกค้าปัจุบันและกลุ่มลูกค้าใหม่ในประเทศบังคลาเทศ