บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน World LPG Forum ครั้งที่ 29 ที่เมืองฟลอเลนซ์ ประเทศอิตาลี

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณปัทมา เล้าวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการทีมงานฝ่ายขายและการตลาด ได้เข้าร่วมการประชุม และ แสดงสินค้าในงาน World LPG Forum and 2016 AEGPL Congress ครั้งที่ 29 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองฟลอเลนซ์ ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 15 ถึง 17 พฤศจิกายน 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์ บริษัทฯ และ สินค้าของเรา ไปสู่กลุ่มลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ ในทวีปต่างๆทั่วโลกงานนี้เป็นงานสำคัญประจำปีของกลุ่มธุรกิจแอลพีจีทั่วโลก ที่จะได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ ความต้องการ และเทคโนโลยีต่างๆ งานนี้จึงเป็นการรวมตัวของตัวแทนจากบริษัทต่างๆ ผู้วางนโยบาลเกี่ยวกับแอลพีจี สื่อ และผู้นำในธุรกิจแอลพีจีเพื่ออภิปรายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจร่วมกัน