บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน 28th World LPG Forum ที่ประเทศสิงคโปร์

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) โดยคุณปัทมา  เล้าวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ และทีมงานฝ่ายขายและการตลาด ได้เข้าร่วมการประชุมแก๊สแอลพีจีโลก (World LPG Forum) ครั้งที่ 28 จัดขึ้นที่ ซันเทค สิงคโปร์ อินเตอร์เนชั่นเนล คอนเวนชั่นแอนด์เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์ บริษัทสหมิตรถังแก๊ส และสินค้าของบริษัทฯ ไปสู่กลุ่มลูกค้าในทวีปเอเชีย โอเชียเนีย และผู้ร่วมประชุมจากทั่วโลกพร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ “การขยายโอกาสอย่างไม่มีข้อจำกัด”เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ และโอกาสในการพัฒนาตลาดในอุตสาหกรรมแอลพีจีโลก