บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

ผู้บริหารบริษัทสยามราชธานีและบริษัทบิ๊กแก๊ส เยี่ยมบริษัทสหมิตร

เมื่อวันพุธที่ 13 มิถนายน 2555 คุณรัชพล เพื่อนสงคราม ผู้บริหารบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด , คุณโกศล สมบัติศิริ ผู้จัดการฝ่ายก๊าซธรรมชาติ, คุณทิพย์สุดา บุญญาธิการ ผู้จัดการส่วน NGV พร้อมทั้ง คุณมธุรส เตดำรงวานิช ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ และคณะ เยี่ยมบริษัทสหมิตรถังแก๊ส เพื่อปรึกษาการขยายตลาดออโต้แท้งค์ในประเทศ และส่งออกสู่ประเทศอินโดนีเซีย