บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

พิธีลงนาม MOU ความร่วมมือการซ่อมถังก๊าซหุงต้มกับปตท.

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือการซ่อมบำรุงถังก๊าซปี 2558 กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยคุณสมยศ คงประเวช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ คุณยิ่งยศ ชลิโต ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและบริการเทคนิคตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ และคุณชัยวัฒน์ สกาวจิต ผู้จัดการฝ่ายตลาดก๊าซหุงต้ม ณ ห้องพลังไทย ชั้น 3 บมจ. ปตท สำนักงานใหญ่