บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

ร่วมบริจาคโลหิต

พนักงานผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555 เนื่องในโอกาสวันทำบุญประจำปีของบริษัท