บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

ลูกค้า ปตท. คลังน้ำมันบางจาก ฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนกลางและทีมงาน

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ลูกค้า ปตท.โดยคุณอนุวัฒน์ อังศุภากร ผู้จัดการแผนกบริการขายและบริหารทั่วไป คลังปิโตรเลียมบางจาก ฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนกลางและทีมงาน ได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน บมจ. สหมิตรถังแก๊ส เพื่อดูกระบวนการผลิตและวิธีการตรวจสอบถังแก๊ส