บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

ลูกค้า KenolKobil จากประเทศเคนย่า

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ลูกค้า KenolKobil จากประเทศเคนย่า นำทีมโดย Mr.David S.Ohana – General manager และ Ms.Mary Mwangi – LPG manager มาเยี่ยมโรงงานสหมิตร เพื่อชมโชว์รูมใหม่ของบริษัท และกระบวนการผลิตที่ทันสมัย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการตลาดของประเทศเคนย่า และพูดคุยถึงการสั่งซื้อปลายปีนี้และปีหน้า อีกด้วย