บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

สหมิตรถังแก๊ส ได้รับเลือกเข้าอยู่ในกลุ่มบริษัท ESG100 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) หรือ SMPC ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG100 (Outstanding Companies in Environmental, Social, and Governance) ประจำปี พ.ศ. 2564 จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน