บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

สัมมนานอกสถานที่ ระดับพนักงาน

บมจ. สหมิตรถังแก๊ส จัดสัมมนานอกสถานที่ ให้กับพนักงาน หลักสูตร รัก(รักษ์) องค์กร จำนวน 8 รุ่น ณ บ้านทะเลสีครีมรีสอร์ท ดอนหอยหลอด ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม จัดขึ้นในช่วงเดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2555