บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

สัมมนานอกสถานที่ ระดับผู้บริหาร

บมจ. สหมิตรถังแก๊ส จัดสัมมนานอกสถานที่ให้กับระดับผู้บริหาร หลักสูตร Dialogue for Collective Leadership ณ ฮาเว่น รีสอร์ท หัวหิน ในวันที่ 1 -3 กันยายน พ.ศ. 2555