บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

โครงการณ์สร้างสนามเด็กเล่น-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดถ้ำผาพิรุณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

25-26 มกราคม 2557 พนักงานบริษัทสหมิตรฯ นำโดยคุณรังสิมา รัตตกุล ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็กแบบกลางแจ้ง ไปติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ำผาพิรุณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี และเมื่อติดตั้งเครื่องเล่นเสร็จ พนักงานและเด็กเล็กได้ร่วมเล่นเครื่องเล่นในศูนย์พัฒนาฯ กันอย่างสนุกสนาน ในช่วงท้ายก่อนเดินทางกลับ เจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาฯ ได้นิมนต์เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาพิรุณเพื่อให้พรแก่พนักงานบริษัทฯ และถ่ายรูปร่วมกัน