บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

SMPCได้เข้าร่วมการประชุมก๊าซแอลพีจีโลก

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด มหาชน ได้เข้าร่วมการประชุมก๊าซแอลพีจีโลกครั้งที่ 27 จัดขึ้น ณ โรงแรม อินเตอร์คอนทิเนลทัล ไมเอมี ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 28 -29 ตุลาคม 2557 นำทีมโดยคุณปัทมา เล้าวงษ์  รองกรรมการผู้จัดการ เพื่อร่วมแสดงศักยภาพและยืนยันถึงความเข้มแข็งของธุรกิจในระดับสากลของบริษัท การประชุมครั้งนี้เป็นการรวมตัวของผู้นำในธุรกิจก๊าซแอลพีจี และ องค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลูกค้าคนสำคัญของบริษัทที่ได้เข้าร่วมในงาน