บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

SMPC ต้อนรับคณะนักศึกษาจากสถาบัน AIT

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) โดยคุณจีระวุฒิ เล้าวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท สหมิตรถังแก๊สจำกัด (มหาชน) ผู้บริหารโรงงาน และทีมงาน ได้ร่วมบรรยายความรู้ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งนำคณะนักศึกษาเข้าชมสายการผลิตเพื่อเป็นแนวทางการเสริมความรู้จากธุรกิจจริงให้กับคณะนักศึกษาอีกด้วย