บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

SMPC ต้อนรับคณาจารย์และนิสิตคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 คณาจารย์และนิสิตคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn Business School) จำนวน 25 ท่าน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระ ชวนกุล และ ดร. ทิม นพรัมภา ได้เข้าเยี่ยม บมจ. สหมิตรถังแก๊ส ซึ่งเป็นความร่วมมือส่วนหนึ่งของวิชาสัมมนาการจัดการ เพื่อให้นิสิตเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นครั้งที่ 2 โดย คุณปัทมา เล้าวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลความเป็นมาของบริษัทฯ ความรู้ภาพรวมอุตสาหกรรม รวมทั้งวิสัยทัศน์จากประสบการณ์ทำงาน ให้กับนิสิต