บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

SMPC พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day ประจำไตรมาส 2/2559

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) หรือ SMPC โดยคุณสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผู้จัดการ และคุณปัทมา เล้าวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยคุณกัญญา วิภาณุรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน ภายหลังการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์และสื่อมวลชน ในงาน
Opportunity Day ประจำไตรมาสที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)