บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

SMPC พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day ประจำไตรมาส 2/2560

นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผู้จัดการ และนางปัทมา เล้าวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) หรือ SMPC ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันภายหลังการนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำไตรมาสที่ 2/2560
ในงาน Opportunity Day ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา”