บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

SMPC พบนักลงทุนในงาน ‘Opportunity Day’

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) โดย คุณ สุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผู้จัดการ และ คุณ ปัทมา เล้าวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน) ได้นำเสนอชี้แจงผลงานครึ่งปี 2557 และตอบข้อซักถามต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน ในงาน SET Opportunity Day เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์