บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

SMPC รับประกาศนียบัตรสมาชิกแนวร่วมโครงการต่อต้านทุจริต

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) หรือ SMPC เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Coalition Against Corruption (CAC) โดย คุณจิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เข้ารับมอบเกียรติบัตรจาก ดร.กอปร กฤตยากีรณ รองประธานกรรมการ โครงการ CAC ณ ห้องแกรนด์บอลรูม รร.อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา