บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

SMPC รับมอบประกาศนียบัตร “Certificate of ESG100 Company” ประจำปี 2559

คุณสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) หรือ SMPC  รับมอบประกาศนียบัตร  “Certificate of  ESG100 Company”  ประจำปี 2559 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งได้รับคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG : Environmental, Social and Governance) ณ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา